سيستم توزيع انرژي الكتريكي

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
عنوان مقاله: سيستم توزيع انرژي الكتريكي
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:
مقدمه
شبكه و هاديهاي آن
نحوه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
1. مسير خط انتقال (توزيع )
1-1 طول مسير
2-1 نوع مسير
3-1 محدوديت عرضي مسير
2. ولتاژ خط انتقال
3. تراكم جمعيت
4. عامل اقتصادي
5. زيبائي محيط
شبكه هاي هوايي و متعلقات آن
فاصله بين سيمها
فاصله بين پايه ها
شكم ( فلش ) سيم
فاصله آزاد سيمها
حريم مجاز شبكه هاي هوايي
متعلقات سيمهاي هوايي
انواع پايه ها
1-1 پايه چوبي
2-1 پايه بتوني
3-1 پايه هاي فولادي
2. مقره ها
1-2 مقره سوزني (ثابت يا ميخي)
2-2 مقره آويز (بشقابي)
3-2 مقره چرخي
3. كنسولها
كابلهاي زميني و متعلقات آن
كابل كاغذي
1. سيم مسي
2. نوار كاغذي آغشته به روغن
3. روپوش زير سرب
4. غلاف سربي
5. روپوش روي سرب
6. سيمهاي فولادي
7. روپوش روي سيمهاي فولادي
علائم اختصاري كابل كمربندي
بعضي از علائم اختصاري مربوط به كابلهاي كاغذي
كابلهاي لاستيكي و پلاستيكي
علائم اختصاري كابلهاي لاستيكي و پلاستيكي
مفصل


* بخشی از ابتدای مقاله:
مقدمه
انرژي الكتريكي در مقايسه با ساير انرژي ها از محاسن ويژه اي برخوردار است و همين محاسن است كه ارزش و اهميت و كاربرد آنرا فوق العاده روز افزون ساخته است . بعنوان نمونه مي توان خصوصيات زير را نام برد:
1. هيچگونه محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع انرژي وجود ندارد.
2. عمل انتقال اين انرژي براي فواصل زياد بسهولت امكان پذير است .
3. تلفات اين انرژي در طول خطوط انتقال و توزيع كم و داراي راندمان نسبتا بالايي است.
4. كنترل و تبديل و تغيير اين انرژي بسيار انرژي ها به آساني انجام پذير است .
بطور كلي هر سيستم انرژي الكتريكي داراي سه قسمت اصلي مي باشد:
1. مركز توليد نيرو (نيروگاه)
2. خطوط انتقال نيرو
3. شبكه هاي توزيع نيرو
معلولا نيروگاهها با توجه به جوانب ايمني و اقتصادي و بخصوص با توجه به نوعشان (آبي،بخاري،گازي) در مسافتي دور از مصرف كننده ها ساخته مي شوند. وظيفه خطوط انتقال نيرو با تجهيزات مختلف مربوطه اين است كه انرژي توليد شده را به شبكه هاي توزيع منتقل نمايد.
عمل انتقال نيروي برق با فشار الكتريكي كم امكان پذير نيست ، بلكه جهت انتقال از فشار الكتريكي زياد استفاده مي شود. كه بعدا در نزديكي محل مصرف به فشار الكتريكي كم تبديل شده و توزيع خواهد شد. اگر چه جهت مصرف كنندگان عمده نيز امكان تغذيه با فشار كم وجود دارد وليكن در اينگونه موارد بهتر است كه مستقيما انشعاب فشار قوي (زياد)داد.
خلاصه اينكه در هر مجتمع بزرگ صنعتي و يا درهرشهري حداقل يك شبكه فشار قوي بايستي وجودداشته باشدتادر نقاط مختلف شبكه هاي فشار ضعيف (شبكه هاي توزيع) را تغذيه نمايند و انتخاب اين فشار تابع بزرگي محل و بار شبكه خواهد بود. براي اينكه بتوان سيستمهاي مختلف انتقال و توزيع برق را بسهولت به يكديگر مرتبط نمود ،از فشارهاي استاندارد شده اي استفاده مي شود كه عبارتند از :
فشار ضعيف 400 ولت
فشار متوسط 20-6 کیلو ولت
فشار قوی 132-63 کیلو ولت
فشار خیلی قوی 400-230 کیلو ولت
در ايران جهت تغذيه مصرف كننده ها عموما از جريان متناوب سه فازه فشار ضعيف ولتي از فشار متوسط (اكثرا 20kv ) و جهت تغذيه پستهاي فشار متوسط از فشار قوي (اكثرا 63kv ) استفاده مي شود. از فشار خيلي قوي جهت ارتباط نيروگاهها بهره برداري مي گردد.
نقش شبكه توزيع (فشار ضعيف و فشار متوسط) يك مجتمع (يا يك شهر) را چه از نظر حجم و چه از نظر وسعت و چه از نظر ارزش و اهميت مي توان به مويرگهاي بدن تشبيه نمود كه آخرين و مهمترين وظيفه يعني تغذيه مصرف كننده ها را عهده دار مي باشد. لذا به منظور تامين انرژي مورد نياز مصرف كننده ها شبكه هاي توزيع (فشار ضعيف و متوسط) دربخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي و مسكوني و عمومي (تجاري) داراي شرايط و خصوصيات معيني مي باشد. اين شرايط كه در هر شبكه توزيع مي بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :
1. شرط اول جهت تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين (بعنوان مصرف كننده) اين است كه شركتهاي برق موظفند بطور دائم در طول شبانه روز آن مقدار قدرتي كه مشترك درخواست نموده و مورد توافق قرار گرفته در اختيارش قرار دهند . بنابراين در انتخاب ميزان قدرت و نوع شبكه و سيم كشي و اجراي عمليات آن بايستي دقت زيادي شود....
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

تعداد مشاهده: 2690 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:1,008 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: