فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 3

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 173 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی خانه معمار

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی خانه معمار ، در حجم 84 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی خانه سالمندان

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی خانه سالمندان ، در حجم 155 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن ، در حجم 146 صفحه آماده پرینت جهت استفاده از دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی

دانلود فایل پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی ، در حجم 117 اسلاید آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

دانلود فایل ورد طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان ، در حجم 162 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی هتل

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی هتل ، در حجم 102 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی ، در حجم 240 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات طراحی موزه فرش

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی موزه فرش ، در حجم 108 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی