فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 10

جزوه کاربرد نرم افزار راینو

دانلود فایل ورد جزوه کاربرد نرم افزار راینو (Rhino ceros) ، در حجم 20 صفحه آماده پرینت.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس مدلسازی رقومی زمین (نسخه درفت)

دانلود فایل ورد جزوه درس مدلسازی رقومی زمین (نسخه درفت) دکتر مسعود ورشوساز ، در حجم 83 صفحه آماده پرینت.

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه عناصر پیش ساخته و سیستم مدولار

دانلود فایل پی دی اف جزوه عناصر پیش ساخته و سیستم مدولار ، در حجم 29 صفحه تایپی.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی

دانلود فایل پی دی اف جزوه کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی - شاپور طاحونی ، در حجم 103 صفحه تایپی.

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی

دانلود فایل پی دی اف جزوه درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی ، در حجم 243 صفحه کامل و بصورت تایپی.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل حقوق شهری و قوانین شهرسازی

دانلود فایل پی دی اف جزوه کامل حقوق شهری و قوانین شهرسازی ، در حجم 36 صفحه تایپی.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس برنامه حمل و نقل شهری

دانلود فایل پی دی اف جزوه درس برنامه حمل و نقل شهری ، در حجم 10 صفحه تایپی.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سیر اندیشه ها در شهرسازی۳

دانلود فایل پی دی اف جزوه سیر اندیشه ها در شهرسازی۳(از سیطره کمیت تا ارتقای کیفیت) ، در حجم 34 صفحه تایپی برگرفته از کتاب.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با مرمت ابنیه

دانلود فایل پی دی اف جزوه کامل آشنایی با مرمت ابنیه مقطع کارشناسی معماری ، در حجم 64 صفحه تایپی.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی