فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 3

حل المسائل راکتور فصل سوم به صورت اسکن شده است و فقط شامل فصل سوم است

حل المسائل راکتور فصل سوم به صورت اسکن شده است و فقط شامل فصل سوم است

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده تکنولوژی ولکانیزاسیون دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر

جزوه تایپ شده تکنولوژی ولکانیزاسیون دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه پلاستیک دکتر نازکدست دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس شامل 98 صفحه

جزوه پلاستیک دکتر نازکدست دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس شامل 98 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 2 ) به صورت دست نویس در 90 صفحه

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 2 ) به صورت دست نویس در 90 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 1 ) به صورت دست نویس در 66 صفحه

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 1 ) به صورت دست نویس در 66 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک 2 به صورت تایپ شده در 68 صفحه

جزوه فیزیک 2 به صورت تایپ شده در 68 صفحه فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا دانشگاه پیام نور به همراه جواب ( جواب به صورت آدرس دهی از صفحا

نمونه سوال شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا دانشگاه پیام نور به همراه جواب ( جواب به صورت آدرس دهی از صفحات کتاب درسی است)

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل عملیات واحد مک کیب به زبان اصلی

حل المسائل عملیات واحد مک کیب به زبان اصلی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه پلیمیریزاسیون دکتر احمدی در 7 فصل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه پلیمیریزاسیون دکتر احمدی در 7 فصل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی