فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 10

کتاب شیمی ارگانیک به عنوان زبان دوم Klein - ویرایش سوم

فایل PDF کتاب شیمی ارگانیک به عنوان زبان دوم Klein - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

فایل PDF حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

فایل PDF کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی آلی مک موری - ویرایش نهم (2016)

فایل PDF کتاب شیمی آلی مک موری ویرایش نهم (2016)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول شیمی تحلیلی Skoog - ویرایش نهم

فایل PDF حل تمرین کتاب اصول شیمی تحلیلی Skoog - ویرایش نهم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش دهم

حل تمرین کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش دهم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بحران آب در ایران

براساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیك ۳۱ كشور جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یكی از بزرگترین كشورهای درگیر بحران آب در آینده برده می شود

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی