فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 7

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش چهارم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشات شیمی

دانلود گزارش کار آزمایشات شیمی تعداد صفحات:4 نوع فایل: word (قابل ویرایش)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک (آلی) Wade - ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک (آلی) Wade - ویرایش هشتم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر شیمی محاسباتی Jensen - ویرایش سوم (2017)

کتاب مقدمه ای بر شیمی محاسباتی Jensen - ویرایش سوم (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer - ویرایش چهارم (2013)

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer - ویرایش چهارم (2013)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer – ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer – ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب پیشگیری از آلودگی دوپانت – ویرایش دوم (2017)

کتاب پیشگیری از آلودگی دوپانت – ویرایش دوم (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با پیوند هیدروژنی

خرید و دانلود فایل بررسی آشنایی با پیوند هیدروژنی قالب فایل: WORD

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی تحلیلی Christian - ویرایش هفتم

کتاب شیمی تحلیلی Christian - ویرایش هفتم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی