فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 8

دانلود جزوه شیمی هسته ای دلاور به همراه سوالات و پاسخ به آن ها

هدف از ارائه این درس بررسی سیستماتیکشیمی هسته ای و رشته های وابسته به آن می باشد این مجموعه شامل یازده فصل و به فرمت pdf و دارای 367 صفحه می باشد.

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 به زبان فارسی

دانلود جزوه اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 به زبان فارسی. این مجموعه به صورت pdf و دارای 247 صفحه می باشد

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

دانلود جزوه کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی این مجموعه به صورت pdf و دارای 305 صفحه می باشد

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مایعات یونی خواص شیمی فیزیک

فایل PDF کتاب مایعات یونی خواص شیمی فیزیک

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی ارگانیک به عنوان زبان دوم Klein - ویرایش سوم

فایل PDF کتاب شیمی ارگانیک به عنوان زبان دوم Klein - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

فایل PDF حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

فایل PDF کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی