فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 8

پاورپوینت نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها

این پاورپوینت در مورد نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها در 72 اسلاید می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش سوم به همراه جواب های Case Study

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش سوم به همراه جواب های Case Study

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش دوازدهم (2016)

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش دوازدهم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دایره المعارف شیمی

کتاب دایره المعارف شیمی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هندبوک شیمی و فیزیک CRC - ویرایش نود و هفتم (2017)

هندبوک شیمی و فیزیک CRC - ویرایش نود و هفتم (2017)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی عمومی مورتیمر - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب شیمی عمومی مورتیمر - ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی آلی Shriver - ویرایش ششم

کتاب شیمی آلی Shriver - ویرایش ششم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی