فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 9

شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

سال انتشار : 2016 تعداد صفحات انگلیسی 15 صفحه (4202 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 19 صفحه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم Welty - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم Welty - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین

تعداد صفحات انگلیسی 22 صفحه (5298 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 17 صفحه

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استخراج فاز جامد یونهای فلزی سنگین بر روی دیسک لوله های باکی در نمونه های آبهای طبیعی و گیاهی

تعداد صفحات انگلیسی 10 صفحه (2470 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 11 صفحه

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی Smith - ویرایش ششم

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی Smith - ویرایش ششم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با پلیمرها

خرید و دانلود فایل بررسی آشنایی با پلیمرها قالب فایل: WORD

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه های کامل یادگیری طیف سنجی و اسپکتروسکوپی

جزوه های کامل یادگیری طیف سنجی و اسپکتروسکوپی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه عوامل شیمیایی محیط کار

جزوه عوامل شیمیایی محیط کار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتئینهای محرک و حرکت

تعداد صفحات انگلیسی 7 صفحه تعداد صفحات ترجمه فارسی 8 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی