فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک دورانی برای دانشجویان مهندسی Curtis - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب مکانیک دورانی برای دانشجویان مهندسی Curtis - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب انتقال حرارت تابشی Modest - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب انتقال حرارت تابشی Modest - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آیرودینامیک برای دانشجویان مهندسی Houghton - ویرایش هفتم

حل تمرین کتاب آیرودینامیک برای دانشجویان مهندسی Houghton - ویرایش هفتم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب نظریه و کاربرد اندازه گیری و ابزار دقیق Morris و Langari - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب نظریه و کاربرد اندازه گیری و ابزار دقیق Morris و Langari - ویرایش دوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه طراحی اجزا2

جزوه طراحی اجزا 2 شامل توضیحات کامل و تست

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه گزارش کار های آزمایشگاه مقاومت مصالح

این مجموعه شامل 2 سری کامل گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح به همراه دستور کار میباشد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرآیندهای ماشین کاری پیشرفته

پروژه درس روش های تولید و کارگاه شامل انواع روش های ماشین کاری پیشرفته

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی