فایل های دسته بندی معماری - صفحه 10

پاورپوینت زندگینامه و آثار بهروز احمدی

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار بهروز احمدی ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه و آثار سید هادی میرمیران

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار سید هادی میرمیران ، در حجم 72 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیوگرافی و آثار مهرداد ایروانیان

دانلود فایل پاورپوینت بیوگرافی و آثار مهرداد ایروانیان ، در حجم 56 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری دوره انقلاب اسلامی

دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره انقلاب اسلامی (1357 تاکنون) ، در حجم 156 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم

دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم(1320-1357)، در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با معماری طبیعت گرا

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با معماری طبیعت گرا(ارگانیک) ، در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرکز پزشکی بنای E.W و برج Mary Firstenburg واشنگتن

دانلود فایل پاورپوینت مرکز پزشکی بنای E.W و برج Mary Firstenburg واشنگتن ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کانسپت در آثار معماران

دانلود فایل پاورپوینت کانسپت در آثار معماران(مقدمات طراحی2 ) ، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دیاگرام فضاهای بخش زنان و زایمان

دانلود فایل پاورپوینت دیاگرام فضاهای بخش زنان و زایمان ، در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی