فایل های دسته بندی معماری - صفحه 8

پاورپوینت نماد و نمادپردازی در معماری ایرانی

دانلود فایل پاورپوینت نماد ونمادپردازی درمعماری ایرانی ،در حجم 73 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری معاصر غرب

دانلود فایل پاورپوینت معماری معاصر غرب،در حجم 112 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هتل های خارجی

دانلود فایل پاوپوینت بررسی و تحلیل چند نمونه از هتل های خارجی،در حجم 56 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مجتمع مسکونی دراک شیراز

دانلود فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی دراک شیراز(نمونه فرم های ارتفاعی در ساختمان سازی)، در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مجتمع مسکونی خیابان ۵۷ غربی نیویورک

دانلود فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی خیابان ۵۷ غربی نیویورک(نمونه فرم BIG در ساختمان سازی) ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مجتمع مسكونی آتی ساز اوین

دانلود فایل پاورپوینت مجتمع مسكونی آتی ساز اوین ، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ

دانلود فایل پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ(نمونه خارجی خانه سالمندان)، در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.طراحی معماری خانه سالمندان دارای پیچ خوردگی، صعود و پایین آمدگی همراه با توپوگرافی محیط می باشد طوری که سقف آخرین طبقه در جوار باغچه ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر

دانلود فایل پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر، در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برج های مسکونی کیش

دانلود فایل پاورپوینت برج های مسکونی کیش ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی