فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 2

کتاب McGraw-Hill Education GRE 2019 - ویرایش پنجم

کتاب McGraw-Hill Education GRE 2019 - ویرایش پنجم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی278 صفحه pdf

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان ژاپنی The Cambridge Handbook of Japanese Linguistics سال انتشار (2018)

کتاب آموزش زبان ژاپنی The Cambridge Handbook of Japanese Linguistics سال انتشار (2018)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Understanding Phonology - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Understanding Phonology - ویرایش چهارم (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی

منبع درس اصول و روش تدریس زبان های خارجی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب فلسفه زبان Miller - ویرایش سوم (2018)

کتاب فلسفه زبان Miller - ویرایش سوم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان اسپانیایی The Spanish Subjunctive Up از سری کتاب های Practice Makes Perfect

کتاب آموزش زبان اسپانیایی The Spanish Subjunctive Up از سری کتاب های Practice Makes Perfect - ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب نقد ادبی Bressler - ویرایش پنجم

کتاب نقد ادبی Bressler - ویرایش پنجم

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی A Course in Language Testing

پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی A Course in Language Testing به تعداد 238 اسلاید قابل ویرایش

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی