فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 9

کتاب Techniques and Principles in Language Teaching - ویرایش سوم

کتاب Techniques and Principles in Language Teaching - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان"

کتاب عربی اول دبیرستان (نظام قدیم ) از 10 درس تشکیل شده است. در این جزوه 91 صفحه ای ترجمه مصور تمام درس های کتاب به همراه قواعد هر درس قرار داده شده است. این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس عربی 1 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیکشنری اسپانیایی با انگلیسی و انگلیسی به اسپانیایی انشارات BARRONS - ویرایش چهارم

دیکشنری اسپانیایی با انگلیسی و انگلیسی به اسپانیایی انشارات BARRONS - ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب سبز بزرگ افعال ایتالیایی

کتاب سبز بزرگ افعال ایتالیایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هندبوک گرامر زبان اسپانیایی Websters

هندبوک گرامر زبان اسپانیایی Websters

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دیکشنری چینی به انگلیسی و انگلیسی به چینی انتشارات Tuttle

کتاب دیکشنری چینی به انگلیسی و انگلیسی به چینی انتشارات Tuttle

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Business English - ویرایش دهم

کتاب Business English - ویرایش دهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش اسپانیایی Using Spanish Vocabulary

کتاب آموزش اسپانیایی Using Spanish Vocabulary

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Better English - ویرایش سوم

کتاب Better English - ویرایش سوم

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی