فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 4

پاسخ فصل 28 جلد دوم هالیدی

پاسخ فصل 28 جلد دوم هالیدی به صورت اسکن شده

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه فصل 9 فیزیک یک هالیدی به صورت اسکن

پاسخنامه فصل 9 فیزیک یک هالیدی به صورت اسکن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کنترل فرایند دکتر رفیع زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت تایپ

جزوه کنترل فرایند دکتر رفیع زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت تایپ 88 صفحه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به صورت دست نویس و کپی شده در 132 صفحه

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به صورت دست نویس و کپی شده در 132 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل راکتور فصل سوم به صورت اسکن شده است و فقط شامل فصل سوم است

حل المسائل راکتور فصل سوم به صورت اسکن شده است و فقط شامل فصل سوم است

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده تکنولوژی ولکانیزاسیون دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر

جزوه تایپ شده تکنولوژی ولکانیزاسیون دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه پلاستیک دکتر نازکدست دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس شامل 98 صفحه

جزوه پلاستیک دکتر نازکدست دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس شامل 98 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 2 ) به صورت دست نویس در 90 صفحه

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 2 ) به صورت دست نویس در 90 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 1 ) به صورت دست نویس در 66 صفحه

جزوه الاستومر دکتر کتباب دانشگاه امیرکبیر(الاستومر 1 ) به صورت دست نویس در 66 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی