نتایج جستجو برای «جزوه خواص فیزیکی»

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی دانشگاه امیرکبیر تهران دکتر نیک آذر

جزوه دست نویس خواص مکانیکی و فیزیکی مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به صورت دست نویس و کپی شده در 132 صفحه

جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به صورت دست نویس و کپی شده در 132 صفحه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل