نتایج جستجو برای «دانشگاه امیرکبیر»

جزوه تایپی ریاضی مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده ریاضی مهندسی تدریس شده توسط اساتید دانشگاه امیرکبیر دکتر رمضانی و دکتر بنی فاطمی بوده و در 18 فصل تمامی مباحث درس را شامل می شود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تکنولوژی تولید الیاف دانشگاه امیرکبیر

جزوه تکنولوژی تولید الیاف کارشناسی تدریس شده توسط دکتر موسوی شوشتری در دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه رنگرزی الیاف مصنوعی دانشگاه امیرکبیر

جزوه کامل رنگرزی الیاف مصنوعی دانشگاه امیرکبیر تدریس شده توسط مهندس مهرمظاهری می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول تکنولوژی رنگ دانشگاه امیرکبیر

جزوه اصول تکنولوژی رنگ تدریس شده توسط دکتر قنبرافجه در دانشگاه امیرکبیر می باشد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات دانشگاه امیرکبیر

جزوه مکانیک سیالات تدریس شده توسط دکتر مظفریان در دانشگاه امیرکبیر می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیک الیاف پیشرفته دانشگاه امیرکبیر

جزوه فیزیک الیاف پیشرفته دانشگاه امیرکبیر تدریس شده در ترم 94-95 بوده و بسیار بسیار جزوه کاملی می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شیمی فیزیک پیشرفته جذب رنگزا دانشگاه امیرکبیر

جزوه شیمی فیزیک پیشرفته جذب رنگزا دانشگاه امیرکبیر تدریس شده در نیمسال94-95 بوده و بسیار بسیار کامل می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیسم های تکمیل کالای نساجی دانشگاه امیرکبیر

جزوه مکانیسم های تکمیل کالای نساجی دانشگاه امیرکبیر تدریس شده در نیمسال 94-95 می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اندیشه اسلامی 2 دانشگاه امیرکبیر

جزوه اندیشه اسلامی 2 دانشگاه امیرکبیر تدریس شده در نیمسال 94-93 می باشد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار آزمایشگاه کنترل کیفیت کالای تکمیل شده دانشگاه امیرکبیر

گزارشکار آزمایشگاه کنترل کیفیت کالای تکمیل شده دانشگاه امیرکبیر قسمت فیزیک الیاف شامل پارچه و نخ است

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی