نتایج جستجو برای «روش سکانت»

کد متلب حل معادله با استفاده از روش سکانت

کد متلب حل معادله با استفاده از روش سکانت (وترها)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد بهینه سازی به روش سکانت به زبان C

کد بهینه سازی به روش سکانت به زبان C

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش سکانت

کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش سکانت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش سکانت

کد متلب بهینه سازی تابع هدف با استفاده از روش سکانت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل