نتایج جستجو برای «نمونه»

آموزش نحوه نوشتن روزمه + دانلود مثال رزومه فارسی

رزومه کاری به متنی گفته می شود که از چند صفحه تشکیل شده است و در آن اطلاعات و مشخصات شما و بسیاری از مواردی که شما در آن توانایی دارید را قبل از مصاحبه در اختیار کارفرمایان شما قرار می دهد.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﻌﻤﺎري را ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﻪ اﻗﻠﯿﻢ! ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي:ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﺷﻬﺮ

در اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎري اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻧﮕﺎه ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت و دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﺎري در اﯾﺮان اﺳﺖ .

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی ادبیات فارسی

سوالات استخدامی درس ادبیات فارسی در یک فایل برای دانلود.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی آمار

سوالات استخدامی درس آمار در یک فایل برای دانلود.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات میان ترم دینامیک

نمونه سوالات میان ترم دینامیک

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی بانکداری

سوالات استخدام، نمونه سوالات استخدامی بانکداری، تعداد سوال: 120 همراه با پاسخنامه، مناسب برای متقاضیان کار در بانک

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قانون داوری نمونه آنسیترال درسازش های تجاری بین المللی

گرایش به حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و میانجیگری در اواخر دهه ۱۹۷۰ ضرورت تنظیم مقررات متحدالشکلی را در خصوص شیوه و آیین سازش مسجل کرددراین جهت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) (United Nations Commission on International Trade Law) مقررات سازش آنسیترال را تهیه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پلان معماري رستوران

در این فايل پلان های معماری یک رستوران به همراه کلیه جزئیات قرار داده شده است.فایل قرار داده شده شامل جزئیات زیر می شود:

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پلان معماري ساختمان 6 طبقه

در این فايل پلان های معماری یک ساختمان 6 طبقه قرار داده شده است . پلان موقعیت، برش ها ، نما و پلان طبقات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال فيزيك عمومي 2 پیام نور نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه

نمونه سوال فيزيك عمومي 2 (مهندسي پليمر - مهندسي شيمي - علوم و تكنولوژي رنگ - پالايش - پتروشيمي و گاز - صنايع غذايي ) نیمسال دوم 92-93 دانشگاه پیام نور + پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی